Undersøgelse: Nydanskere i nyhedsbilledet

Den hidtil grundigste kortlægning af indvandrere og efterkommere i nyhedsbilledet. Etniske minoriteter er underrepræsenteret i nyhedsbilledet og klumper sammen i nyhedsreservater som kriminalitets og udlændingestof.

Download PDF