Rapport: Dem vi taler om

Stadig færre etniske minoriteter kommer til orde i de danske nyhedsmedier, og når de får taletid, er det typisk i begrænsede nyhedsreservater omhandlende integrationsproblemer, kriminalitet og islam. Det viser undersøgelsen »Dem vi taler om – etniske minoriteter og køn i danske nyhedsmedier«, som Center for Nyhedsforskning under Roskilde Universitet har foretaget for foreningen Ansvarlig Presse.

»Dem vi taler om« følger op en fem år gammel undersøgelse, som Ansvarlig Presse også fik foretaget, og den nye rapport viser, at det går den gale vej: Brugen af etniske minoriteter som kilder er gået tilbage fra 5 til 4 procent – og det på trods af, at andelen af etniske minoritetsdanskere i befolkningen samtidig er steget fra 10 til 12,3 procent, mens uddannelsesniveauet også er steget.

Rapporten blotlægger ifølge Ansvarlig Presse en stærkt bekymrende tendens: De danske medier afspejler i spørgsmål om både køn og etniske minoriteter ikke virkeligheden. Det er særligt bekymrende i betragtning af, at historier om etniske minoriteter fylder betydeligt i mediebilledet og i den politiske debat og risikerer at bidrage til et mere delt Danmark.

Undersøgelsen viser, at minoritetskilder stort set kun optræder i særlige nyhedsreservater: udlændingestof, religion (her forstået som historier om Islam) og kriminalstof. Alle stofområder, der i udbredt grad problematiserer etniske minoriteters inklusion som borgere i Danmark.

Minoritetskilder er fraværende i den politiske dækning af udlændingestoffet: Selv om den største koncentration af minoritetskilder findes i udlændingestoffet, så er det næsten udelukkende majoritetskilder (primært beslutningstagere), der optræder i de politiske historier knyttet til spørgsmål om udlændinge, indvandring og integration.

I 2012-rapporten var der næsten ingen minoritetskilder, der blev anvendt som ekspertkilder, men dette har ændret sig. Dog er det primært i historier om udlændinge, religion (Islam), at medierne indhenter minoritetskildernes ekspertise. Etniske minoriteter er særligt fraværende som cases, hvor de fremstår som genkendelige medborgere, der udtaler sig om eksempelvis holdningen til folkeskole, fødevarepriser eller sygehusvæsen.

En tidligere undersøgelse fra Integrationsministeriet har vist, at 70 procent af etniske minoritetsborgere føler mistillid til de danske medier, og Ansvarlig Presse frygter, at den manglende repræsentation og genkendelighed i mediebilledet bidrager til at spænde ben for oplevelsen af at være medborgere på tværs af etniske og sociale skel i et Danmark, der bliver stadig mere multietnisk.

Undersøgelsen er baseret på i alt 2.966 nyhedskilder i 1.190 nyhedshistorier fra ni danske medier i udvalgte dage i de første 14 uger af 2016. Rapporten undersøger indlandshistorier i BT, Ekstra-Bladet, Politiken, JyllandsPosten, MX, Fyens Stiftstidende, Nordjyske, fra TV-avisen på DR1 18.30 og 21.30 samt TV2-Nyhederne 19.00 og 22.00.

For mere info kontakt:
Forkvinde Laura Na Blankholm: 28 70 30 54, laurana.blankholm@gmail.com
Lektor Hanne Jørndrup, Center for Nyhedsforskning, RUC: hajoe@ruc.dk
Medstifter af Ansvarlig Presse og sociolog Aydin Soei: 61 65 37 32, aydinsoei@gmail.com

Hent rapporten her (PDF)