Hvad laver vi

Hør Laura Na Blankholm fortælle om foreningens motivation og virke

Ansvarlig Presse har afholdt mere end 500 workshops på ungdomsuddannelser om repræsentation af etniske minoriteter, mediernes magt og stereotypificering i medierne.

Vi har desuden afholdt workshops på professionsuddannelser og lavet undervisningsforløb og samarbejdet med DJMX, og flere af de største mediehuse i Danmark.

2017 Udgivelse af undersøgelse om kilderepræsentation samarbejde med Syddansk Universitet
2015/2016 »Stemplet« – antidiskriminationskampagne i Københavns Kommune.
2015 Samarbejde med Dansk Journalistforbund og Kurt Strand om dilemmaspil om journalistik og medieetik i dansk presse.
2014 Session på Journalisternes Fagfestival om etik og mediestyring, når terroren rammer Danmark.
2014 Folkemødet i samarbejde med Dansk Journalistforbund
2012 Session på Journalisternes Fagfestival om etik og mediestyring, når terroren rammer Danmark.
2012 Kvinfos mentornetværk.

 


Tidligere og nuværende samarbejdspartnere

Syddansk Universitet
Roskilde Universitet
Danmarks Journalisthøjskole DJMX
Berlingske Medier
Københavns Kommune
Rudersdal Kommune
Odense kommune
Mellemfolkeligt Samvirke
Dansk Journalistforbund
Komitéen bag Journalisternes Fagfestival
Askov Højskole
Roskilde Festival Højskole
Social- og Integrationsministeriet
Nydansk Ungdomsråd

 


Paneldebatter og borgermøder

Mellemfolkeligt Samvirke, Ethniqua Magazine, Talk Town, Askov Højskole, Støberiet på Blågårds Plads, Berlingske Medier, Tingbjerg, Vollsmose, Gellerup, DR Koncerthuset

 


Vedtægter

Formål

§ 2: Foreningens overordnede målsætning er at styrke bevidstheden om pressens rolle og ansvar i samfundet blandt såvel mediefolk som mediebrugere. Således er formålet at oplyse om mediernes dækning generelt og bidrage til en diskussion af det journalistiske virke.

stk. 2. Foreningens formål er todelt. Dels:

1. At oplyse mediebrugere om pressens virke; herunder journalistiske metoder, rutiner, redaktionelle kulturer og mediestrukturer, der ligger til grund for mediernes udvælgelse og formidling.
2. At bidrage til en diskussion og debat om ovenstående internt i mediebranchen, herunder at kvalificere og nuancere den journalistiske praksis, bryde med stereotyper og rette fokus på journalistisk ansvarlighed.

stk. 3. Formålet søges opfyldt gennem oplysningsvirksomhed såsom foredrag,
workshops og debataktiviteter.