Ny rapport: Dem vi taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier

»Radikalisering«, »integration«, »religionsspørgsmål«. Vi taler meget om medborgere med etnisk minoritetsbaggrund, men taler medierne med dem? Se vores nye rapport »Dem vi taler om«, der kortlægger danske mediers brug af etniske minoritetskilder.

Hent rapporten her (PDF)

Hvem er vi

Ansvarlig Presse har siden 2007 lavet foredrag, workshops og debataktiviteter for mediebrugere om pressen. Vi ønsker at sprede viden om de journalistiske metoder, rutiner, redaktionelle kulturer og mediestrukturer, der ligger til grund for mediernes udvælgelse og formidling

Samtidig bidrager vi til en diskussion og debat internt i mediebranchen om etik og kilderepræsentation for at kvalificere og nuancere den journalistiske praksis, bryde med stereotyper og rette fokus på den journalistiske ansvarlighed.

 

Nagieb Khaja – Dokumentarist og har lavet en lang række film og dokumentarprogrammer om Afghanistan, Syrien og Gaza til bl.a. DR, TV2, Al-Jazeera, BBC.

Forfatter til bogen »Mit Afghanistan«.
Journalist fra Syddansk Universitet.

Aydin Soei – Sociolog, journalist og forfatter til bøgerne »Skyld«, »Vrede unge mænd« og »Forsoning«, der alle kredser om  etnicitet, arv og kriminalitet i udsatte boligområder. Har tidligere arbejdet på Information, Radio24syv og Krogerup Højskole.

Bestil foredrag med Aydin Soei

Jakob Sheikh – er ansat som rådgiver i Justitsministeriet og foredragsholder.

I fem år dækkede han mellemøstlige forhold såvel som radikalisering og militant ekstremisme på Dagbladet Politiken og han er forfatter til bogen »Danmarks børn i hellig krig« om de danske Syrienkrigere i 2016.

Journalist fra DJMX.

Thomas Hebsgaard – Journalist på den digitale avis Zetland, dækker forsvars- og sikkerhedspolitik og arbejdsmarkedsstof. Har tidligere dækket økonomi hos Dagbladet Information, lavet historiebøger hos Bonnier Publications og været selvstændig med opgaver for bl.a. Euroman.

Journalist fra Syddansk Universitet 2008, Cand. Public samme sted 2010, specialisering indenfor økonomi og sikkerhedspolitik, bl.a. med kurser på The New School i New York.

Er uddannet journalist fra Syddansk Universitet.

Noma Martinez – Norma J. Martinez har de sidste ti år beskæftiget sig med udlandstoffet med særligt interesse for Øst- og det sydige Afrika og fokus på udviklingslande og menneskerettigheder Hun har arbejdet på Dagbladet Information, Mellemfolkeligt Samvirke, Danwatch, som freelancer.

Norma J. Martinez er uddannet fra Roskilde Universitet i journalistik og udviklingsstudier.

Rosalina Dias – Har bl.a. arbejdet som kommunikationsansvarlig i Tingbjergs helhedsplan, i Udenrigsministeriet og som nyhedsjournalist på DR.

Rosalina Dias er uddannet fra Roskilde Universitet.

Hetav Rojan – Journalist, analytiker.
Fuldmægtig i enheden for forebyggelse af ekstremisme i Københavns Kommune.
Skriver og holder oplæg om sikkerhed og samfundsforhold i Tyrkiet, Irak, Syrien og de kurdiske områder. Leverer til bl.a. P1, Radio24Syv, DR2, TV2News, BBC.

Studerer International Sikkerhed og Folkeret på Syddansk Universitet.

Følg ham på twitter her: @HetavRojan

Laura Na Blankholm – Freelancejournalist og dokumentarist. Arbejder som kommunikationsmedarbejder i organisationen “RED Rådgivning”, der rådgiver unge i æresrelaterede konflikter. Har bl.a. arbejdet på P1, DR2 og Information.

Uddannet journalist fra Syddansk Universitet.
MA i Visual and Media Anthropology på Freie Universität.

Anna Meera Gaonkar – Journalist og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet i post-migrations hjemve og kandidat i kulturformidling. Tidligere journalist på Information samt debatredaktør på Politiken.

Hanan Chemlali – Pt. Udenrigspolitisk rådgiver hos Enhedslistens Folketingsgruppe. Redaktør ved webmagasinet The Turban Times, der beskæftiger sig med MENA-regionen. Tidligere tilknyttet Danwatch, Altinget og Magasinet F5.

Cand. mag. i Journalistik fra SDU samt BSc i International Development Studies & Cultural Encounters fra RUC.

Alaa Mourad – Bydelsambassadør for Medier og Kommunikation i Vollsmose og tidligere forperson for Vollsmose Ungdomsråd, der fokuserede på de herskende diskurser om etniske minoriteter i de danske medier.

Hun har en Cand.mag. i dansk med specialisering i sprogsociologi og kritisk diskursanalyse fra Syddansk Universitet.

Abdel Aziz Mahmoud – Forfatter, foredragsholder og TV-vært.
Tidligere redaktør på DR og udviklingsdirektør hos Nordisk Film.

Han er uddannet journalist fra DJMX i 2007.

Sandra Brovall – Journalist, korrespondent
Kulturjournalist på Politiken, særligt med fokus på køn, intersektionel feminisme og undersøgende journalistik. Politikens USA-korrespondent.

Uddannet journalist fra Københavns Universitet og SDU.

Maja Nyvang Christensen Kulturjournalist og radiovært på Radio24syv.
Medstifter af Polly – et kreativt partnerskab med fokus på køn, kommunikation og diversitet. Udgav i 2016 bogen Gennemblødt – en bog om menstruation på forlaget People’s Press.
Cand.mag i retorik med speciale i feministisk og aktivistisk retorik.

Citat 2

Nyhedsmediernes rolle i det danske samfund er central for den offentlige debat og som informationskanal for borgerne om samfundet. Hvis pressens ikke afspejler befolkningens mangfoldighed, og hvis dele af befolkningen kun i ringe grad genkender sig selv og deres problemstillinger i nyhedsbilledet, kan dette have konsekvenser for såvel samfund som de marginaliserede borgere selv.

Hvad laver vi

Hør Laura Na Blankholm fortælle om foreningens motivation og virke

Ansvarlig Presse har afholdt mere end 500 workshops på ungdomsuddannelser om repræsentation af etniske minoriteter, mediernes magt og stereotypificering i medierne.

Vi har desuden afholdt workshops på professionsuddannelser og lavet undervisningsforløb og samarbejdet med DJMX, og flere af de største mediehuse i Danmark.

2017 Udgivelse af undersøgelse om kilderepræsentation samarbejde med Syddansk Universitet
2015/2016 »Stemplet« – antidiskriminationskampagne i Københavns Kommune.
2015 Samarbejde med Dansk Journalistforbund og Kurt Strand om dilemmaspil om journalistik og medieetik i dansk presse.
2014 Session på Journalisternes Fagfestival om etik og mediestyring, når terroren rammer Danmark.
2014 Folkemødet i samarbejde med Dansk Journalistforbund
2012 Session på Journalisternes Fagfestival om etik og mediestyring, når terroren rammer Danmark.
2012 Kvinfos mentornetværk.

 


Tidligere og nuværende samarbejdspartnere

Syddansk Universitet
Roskilde Universitet
Danmarks Journalisthøjskole DJMX
Berlingske Medier
Københavns Kommune
Rudersdal Kommune
Odense kommune
Mellemfolkeligt Samvirke
Dansk Journalistforbund
Komitéen bag Journalisternes Fagfestival
Askov Højskole
Roskilde Festival Højskole
Social- og Integrationsministeriet
Nydansk Ungdomsråd

 


Paneldebatter og borgermøder

Mellemfolkeligt Samvirke, Ethniqua Magazine, Talk Town, Askov Højskole, Støberiet på Blågårds Plads, Berlingske Medier, Tingbjerg, Vollsmose, Gellerup, DR Koncerthuset

 


Vedtægter

Formål

§ 2: Foreningens overordnede målsætning er at styrke bevidstheden om pressens rolle og ansvar i samfundet blandt såvel mediefolk som mediebrugere. Således er formålet at oplyse om mediernes dækning generelt og bidrage til en diskussion af det journalistiske virke.

stk. 2. Foreningens formål er todelt. Dels:

1. At oplyse mediebrugere om pressens virke; herunder journalistiske metoder, rutiner, redaktionelle kulturer og mediestrukturer, der ligger til grund for mediernes udvælgelse og formidling.
2. At bidrage til en diskussion og debat om ovenstående internt i mediebranchen, herunder at kvalificere og nuancere den journalistiske praksis, bryde med stereotyper og rette fokus på journalistisk ansvarlighed.

stk. 3. Formålet søges opfyldt gennem oplysningsvirksomhed såsom foredrag,
workshops og debataktiviteter.

Citat 3

De ikke-vestlige nyhedskilder optræder næsten udelukkende i historier indenfor udlændinge-, religion- og kriminalstof. Alle stofområder, der i udbredt grad problematiserer etniske minoriteters inklusion som borgere i Danmark.

Publikationer

Bestil workshop eller foredrag med Ansvarlig Presse

Siden 2007 har vi afholdt workshops på skoler fra 8. klasse og 3.G om mediernes magt, og stereotyper i medierne

Med udgangpspunkt i vores undersøgelser og viden om medieetik holder vi også foredrag i organisationer og på mediearbejdspladser.

mjournalister@gmail.com

Kildeliste

Kildelisten bliver til på baggrund af undersøgelsen »Dem vi taler om«, som viser, at etniske minoriteter er kraftigt underrepræsenteret i medierne, og at de næsten udelukkende udtaler sig i historier om kriminalitet, integration og islam.

Du kan skrive dig op uanset, om du brænder mest for at tale om studieliv, diskrimination eller holdningen til folkeskolen. Du vil efter tilmelding modtage en mail, hvor du bedes bekræfte, at du er indforstået med at stå på kildelisten.